location redirect
Wybierz państwo:
Wybierz język:

Zastrzeżenia prawne

Oświadczenie

Informacje publikowane przez Icecat.biz oparte są na źródłach, które mogą być uważane za godne zaufania, ale Icecat.biz dostarcza te informacje "TAK JAK SĄ" i nie gwarantuje ich poprawności ani kompletności. Publikowane informacje są tylko oznajmujące i mogą być zmienione w dowolnej chwili bez zawiadomienia.

Publikowane informacje nie stanowią podstawy do żadnych praw. Icecat.biz nie akceptuje żadnych zobowiązań odnośnie zawartości tej/tych stron wraz z publikowanymi informacjami. Icecat.biz nie może być także pociągany do odpowiedzialności za zawartość stron, które nie są zarządzane przez Icecat.biz, ale są na nich odnośniki do Icecat.biz, lub prowadzą do nich odnośniki z Icecat.biz.

Ty, jako użytkownik Icecat.biz jesteś odpowiedzielny za wybór i wykorzystanie informacji. Nie jesteś upoważniony do przesyłania, kopiowania, lub innego powielania lub rozpowszechniania informacji z Icecat.biz. Jesteś zobowiązany do przestrzegania reguł Icecat.biz odnośnie wykorzystywania informacji. Wyłącznie obowiązującym prawem jest prawo holenderskie.

Odnośnie zawartych na stronie cen i danych o zapasie, Icecat.biz podąża za pewną liczbą punktów startowych, które nie koniecznie są istotne dla prywatnych lub biznesowych uwarunkowań. Z tego powodu ceny i dane o zapasie mają tylko na celu informacje i mogą być zmieniane. Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za sposób użycia i wykorzystania tych informacji.

As a user of Icecat.biz you will adhere to the Open Icecat Fair Use Policy.