Full Icecat
COMPLETE coverage for your product portfolio
banner icon

Full Icecat

Kompletné pokrytie vášho portfólia
Full Icecat obsahuje bohaté produktové informácie pre viac ako 6500 značiek v jednom štandardizovanom formáte, ktorý umožňuje jednoduchú kategorizáciu, filtrovanie, vyhľadávanie a porovnávanie produktov. Pôvodne neštandardizované produktové informácie sú prevedené do konzistentnej podoby, použiteľné v elektronických katalógoch a sú dodávané v štruktúrovanej podobe. Full Icecat garantuje vysoké pokrytie portfólia distribútorov a rýchle dodávanie presných, kompletných a mediálne bohatých informácií v mnohých kategóriách. Full Icecat sa vyznačuje vysokým pokrytím technologických produktov a podporuje viac jazykov než akýkoľvek iný zdroj produktových listov. Full Icecat znižuje náklady na produktové informácie, optimalizuje kvalitu produktového obsahu a zvyšuje konverzný pomer a kvalitu nákupného procesu medzi koncovými používateľmi.

Full Icecat ponúka veľmi flexibilný proces tvorby dát a možnosť expanzie do ďalších produktových segmentov s vysokými štandardmi kvality, lokálnymi mutáciami a konzistentnou štruktúrou.

Rich media of participating Open Icecat brands is also included in Full Icecat, but may be subject to permission. Icecat can be of help with collecting a a brand's rich media assets, as long as applicable licenses are provided by the brand owner.
 • Bohaté produktové informácie

  Profesionálne viacjazyčné produktové informácie s plne štandardizovanými rozsiahlymi špecifikáciami a ďalším multimediálnym obsahom.
 • Medzinárodné štandardy

  Podporované medzinárodné štandardy ako UNSPSC alebo GTIN (EAN/UPC) umožňujú veľmi jednoduchú integráciu medzinárodných katalógov.
 • Profesionálne vyhľadávanie, porovnávanie a filtrovanie

  Plne štandardizované vlastnosti a ich hodnoty umožňujú zákazníkom podrobne prehľadávať, presne filtrovať a porovnávať produkty medzi sebou.
 • Cross-selling (doplnky a alternatívy)

  Bohaté a logicky previazané informácie o ďalších produktoch umožňujú, aby zákazníci našli ďalšie doplnkové produkty.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.